piketpaal vuren 80cm (2 kanten aangezaagd)

16,10

bundel van 25 stuks

Categorieën: ,
 

Beschrijving

Piketpaal vuren 80 cm (2 kanten aangezaagd)

Piketpaaltjes markeren vaak in de toekomst te realiseren objecten, zoals nieuwbouw, verhardingen, grenzen, terreinafscheidingen, kabels, leidingen, enzovoort, en worden ook wel gebruikt tijdens archeologische opgravingen om contouren aan te geven of andere bodemvondsten te markeren. De term is afkomstig uit de landmeetkunde. Het is afgeleid van het Franse woord ‘piquet’, dat gepunt paaltje betekent. Ook het Engelse woord ‘picket’ (paaltje) is verwant.

De uitdrukking ‘piketpaaltjes slaan’ wordt met name figuurlijk gebezigd bij onderhandelingen in de politiek of het bedrijfsleven. De betekenis is daarbij gelijkend: een standpunt markeren om de ruimte in een onderhandeling af te bakenen.